Kursy dla kandydatów na diagnostów samochodowych

Szkolenia uzupełniające dla diagnostów samochodowych

Koszt pełnego udziału w kursie wynosi 2500 zł brutto. Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.W przypadku większej liczby uczestników z jednej firmy cena za udział ustalana jest indywidualnie.

Szkolenie na diagnostę samochodowego może odbyć się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę pod warunkiem zapewnienia sali szkoleniowej oraz wyposażonej stacji kontroli pojazdów. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie piątek.sobota/niedziela.

Kurs odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.2014.1836) i obejmuje:

– szkolenie podstawowe: (50h, 5 dni) – w cenie 1200 netto+VAT,

– szkolenie specjalistyczne BUS100 (8h, 1 dzień) – w cenie 300 netto+ VAT,

– szkolenie specjalistyczne ADR (16h, 2 dni) – w cenie 500 netto+ VAT,

– szkolenie specjalistyczne GAZ (8h, 1 dzień) – w cenie 300 netto + VAT,

– szkolenie specjalistyczne ZMIANY, SKIEROWANE (8h, 1 dzień) – w cenie 300 netto + VAT

Firma prowadzi także szkolenia uzupełniające dla czynnych diagnostów. Szkolenia odbywają się w wersji stacjonarnej lub on-line. Dla firm współpracujących z Motoconsilio w ramach umowy o doradztwo, szkolenie jest bezpłatne.

Dla pozostałych firm koszt szkolenia uzupełniającego wynosi 300  zł netto (+VAT)/osobę.

Motoconsilio zapewnia materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową (w przypadku szkoleń stacjonarnych). Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Czas szkolenia : 4h