Kursy dla kandydatów na diagnostów samochodowych 2023

NAJBLIŻSZE TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW

- on-line - 17.04.2023

- ŻYRARDÓW - 19.06.2023

Kursy dla kandydatów na diagnostów samochodowych

Koszt pełnego udziału w kursie wynosi 2500 zł brutto,
Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.
W przypadku większej liczby uczestników z jednego przedsiębiorstwa cena za udział ustalana jest indywidualnie.

Szkolenie na diagnostę samochodowego może odbyć się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, pod warunkiem zapewnienia sali szkoleniowej oraz wyposażonej stacji kontroli pojazdów. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie piątek/sobota/niedziela

Zakres kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.2014.0.1836), obejmuje:

- szkolenie podstawowe: 50 h (5 dni - 1200 zł netto)
- szkolenie specjalistyczne BUS100: 8 h (1 dzień - 300 zł netto),
- szkolenie specjalistyczne ADR: 16h (2 dni - 400 zł netto),
- szkolenie specjalistyczne GAZ: 10h (1 dzień - 300 zł netto),
- szkolenie specjalistyczne ZMIANY, IMPORT: 10h (1 dzień - 300 zł netto).

Kursy uzupełniające dla diagnostów samochodowych

Doświadczonych i świetnie wyszkolonych diagnostów potrzebuje każda stacja kontroli pojazdów.

Dlatego MotoConsilio prowadzi także szkolenia uzupełniające dla diagnostów. 

Dla przedsiebiorstw współpracujących z MotoConsilio w ramach umowy o doradztwo, szkolenie jest bezpłatne.

Dla pozostałych przedsiębiorstw koszt szkolenia uzupełniającego  wynosi 300 zł brutto/osobę.

MotoConsilio zapewnia materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
Czas szkolenia; 4h

KONTAKT

Krzysztof Cieślak

+ 48 604 930 467
ul. Królowej Bony 20
05-600 Grójec