SZKOLENIA

PRZEPISY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

DORADZTWO I WSPÓŁPRACA

Firma Motoconsilio prowadzi:

– pełne kursy dla kandydatów na diagnostów

– pełne kursy dla kandydatów na diagnostów w wersji on-line z zajęciami praktycznymi na stacji kontroli pojazdów,

– szkolenia uzupełniające dla czynnych diagnostów,

– indywidualne przygotowanie do egzaminu praktycznego (w cenie 300 zł) w wersji on-line (Teams)

– indywidualne przygotowanie do egzaminu teoretycznego

Sprzedaż aktów prawnych obowiązujących na egzaminie teoretycznym (w cenie 150 zł +koszty przesyłki) zawierające:

– rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów (z aktualnymi zmianami),

– rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów (z aktualnymi zmianami),

– ustawę – Prawo o ruchu drogowym (wyciąg – przepisy niezbędne do egzaminu)

– załącznik nr 9 do Umowy ADR,

– pozostałe akty prawne niezbędne na egzaminie)

Usługa w ramach doradztwa skierowanego do stacji kontroli pojazdów:

– doradztwo prawne i techniczne związane z wykonywaniem badań technicznych pojazdów,

– pomoc merytoryczna przy budowie stacji kontroli pojazdów,

– przygotowanie stacji do odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny,

– pomoc przy odbiorze stacji (w tym pomiar niwelatorem),

– konsultacje w trakcie okresowej kontroli stacji przeprowadzanej przez urząd z ramienia Starosty lub Prezydenta miasta,

– pomoc merytoryczna w przypadku problemów na linni SKP-urząd,

– możliwość współpracy jednorazowej (cena ustalana indywidualnie) lub stałej (rozliczanej w cyklu miesięcznym w kwicie 150 zł netto + VAT)