Rejestr badań technicznych

Program pozwala na prowadzenie rejestru badań technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działający w standardzie CEPiK 2.0. Użytkowany przez ponad 1500 stacji kontroli pojazdów w Polsce.

Dokumentacja fotograficzna

Opcja dokumentacji fotograficznej pozwala na szybkie i bezproblemowe przekazywanie zdjęć do rejestru badań. Zdjęcia wykonywane są skonfigurowanym z programem smartfonem.

Dane homologacyjne

Program wyszukuje dane homologacyjne z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wyszukiwanie odbywa się przez podanie numeru homologacji lub podstawowych danych pojazdu.

Powiadamianie SMS

Użytkownik pojazdu, na 7 dni przed terminem, automatycznie powiadamiany jest o zbliżającym się badaniu pojazdu

Aplikacja na telefon

Bezpłatna aplikacja dzięki której wysyłamy zdjęcia pojazdo do rejestru badań.

Do pobrania, m.in. ze Sklepu Play

Moduł fiskalny

Moduł pozwalający na prowadzenie rejestru badań i wydawania dokumentów fiskalnych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów.

Historia pojazdu

Program posiada mozliwość sprawdzenia historii pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Aktualne przepisy

Moduł obowowiązujących aktów prawnych, wymaganych na stacji kontroli pojazdów. Aktualizacji odbywa się automatycznie

Producent

KONTAKT

Krzysztof Cieślak

+ 48 604 930 467
ul. Królowej Bony 20
05-600 Grójec